• Xếp theo:
cpu i5-8600

cpu i5-8600

Mã SP: 16169

3,600,000đ
4,444,000₫
cpu i3-8100

cpu i3-8100

Mã SP: 16168

2,000,000đ
2,278,000₫
I5 2320 ( 3.00 / 6M / sk 1155 )

I5 2320 ( 3.00 / 6M / sk 1155 )

Mã SP: 16060

650,000đ
1,104,000₫
I3 3240 ( 3.40 3M sk 1155 )

I3 3240 ( 3.40 3M sk 1155 )

Mã SP: 16059

350,000đ
1,062,000₫
I3 3210 ( 3.20 3M sk 1155 )

I3 3210 ( 3.20 3M sk 1155 )

Mã SP: 16058

780,000đ
906,000₫
I3 3220 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

I3 3220 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

Mã SP: 16057

320,000đ
1,000,000₫
I3 2120 ( 3.30 / 3M / sk 1155 )

I3 2120 ( 3.30 / 3M / sk 1155 )

Mã SP: 16056

250,000đ
900,000₫
I3 2100 ( 3.10 / 3M / sk 1155 )

I3 2100 ( 3.10 / 3M / sk 1155 )

Mã SP: 16055

250,000đ
860,000₫
Xeon E3-1230 V6

Xeon E3-1230 V6

Mã SP: 16015

5,500,000đ
5,747,000₫
i5 3470 ( 3.20 / 6M / sk 1155 )

i5 3470 ( 3.20 / 6M / sk 1155 )

Mã SP: 15988

800,000đ
1,627,000₫
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130

Mã SP: 15966

800,000đ
1,988,000₫
i5 4690 ( 3.90 / 6M / sk 1150 )

i5 4690 ( 3.90 / 6M / sk 1150 )

Mã SP: 15915

1,400,000đ
4,117,000₫
Intel Pentium G2010 2.8GHz Dual-Core

Intel Pentium G2010 2.8GHz Dual-Core

Mã SP: 15914

250,000đ
312,000₫
I5 2400 Tray không Fan

I5 2400 Tray không Fan

Mã SP: 15816

1,300,000đ
1,627,000₫
i5 3470 thế hệ 3 mạnh mẽ (6M Cache, up to3.60 GHz)

i5 3470 thế hệ 3 mạnh mẽ (6M Cache, up to3.60 GHz)

Mã SP: 15815

1,400,000đ
1,853,000₫
Intel Core i3-4160 3M Cache 3.6 GHz socket 1150

Intel Core i3-4160 3M Cache 3.6 GHz socket 1150

Mã SP: 15814

800,000đ
2,500,000₫
Intel G2120 (3M Cache, 3.10 GHz)

Intel G2120 (3M Cache, 3.10 GHz)

Mã SP: 15813

300,000đ
361,000₫
Intell G3220 trây ko fan

Intell G3220 trây ko fan

Mã SP: 15812

1,000,000đ
123,000₫
CPU Intel G3260 3.3Gzh

CPU Intel G3260 3.3Gzh

Mã SP: 15811

1,100,000đ
1,392,000₫
G3420 3.20GHz 3MB Cache

G3420 3.20GHz 3MB Cache

Mã SP: 15810

350,000đ
1,309,000₫
Intel Xeon Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 15171

6,220,000đ
6,617,021₫
Intel Pentium Processor G4500 (3M Cache, 3.50 GHz)

Intel Pentium Processor G4500 (3M Cache, 3.50 GHz)

Mã SP: 15167

1,953,000đ
2,381,707₫
Intel Core i3-6098P Processor (3M Cache, 3.60 GHz)

Intel Core i3-6098P Processor (3M Cache, 3.60 GHz)

Mã SP: 15166

2,790,000đ
3,032,609₫
Intel Core i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Intel Core i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Mã SP: 15165

2,500,000đ
3,556,000₫
Intel Core i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz)

Intel Core i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz)

Mã SP: 15164

5,454,000đ
5,993,407₫
Intel Core Processor i5-6400 (6M Cache, 2.70 GHz)

Intel Core Processor i5-6400 (6M Cache, 2.70 GHz)

Mã SP: 15163

4,563,000đ
5,014,286₫
Intel Core Processor i5-6500 (6M Cache, 3,20 GHz)

Intel Core Processor i5-6500 (6M Cache, 3,20 GHz)

Mã SP: 15162

4,929,000đ
5,938,554₫
Intel Core i7-6700 Processor (8M Cache, 4.00 GHz)

Intel Core i7-6700 Processor (8M Cache, 4.00 GHz)

Mã SP: 15161

7,601,000đ
9,383,951₫
Intel Core i7-6700K Processor (8M Cache, 4.20 GHz)

Intel Core i7-6700K Processor (8M Cache, 4.20 GHz)

Mã SP: 15160

8,513,000đ
9,354,945₫
Intel Core i7-5820K Processor (15M Cache, up to 3.30 GHz)

Intel Core i7-5820K Processor (15M Cache, up to 3.30 GHz)

Mã SP: 15159

9,697,000đ
12,929,333₫
Intel Pentium Processor G3450 (3M Cache, 3.40 GHz)

Intel Pentium Processor G3450 (3M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 15158

1,516,000đ
1,826,506₫
Intel Pentium Processor G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)

Intel Pentium Processor G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)

Mã SP: 15157

1,607,000đ
1,959,756₫
Intel Pentium Processor G3260 (3M Cache, 3.30 GHz)

Intel Pentium Processor G3260 (3M Cache, 3.30 GHz)

Mã SP: 15156

1,397,000đ
1,862,667₫
Intel Pentium Processor G3250 (3M Cache, 3.20 GHz)

Intel Pentium Processor G3250 (3M Cache, 3.20 GHz)

Mã SP: 15155

1,294,000đ
1,617,500₫
Intel Celeron Processor G1840 (2M Cache, 2.80 GHz)

Intel Celeron Processor G1840 (2M Cache, 2.80 GHz)

Mã SP: 15154

855,000đ
900,000₫
Intel Xeon Processor E3-1230 v2 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1230 v2 (8M Cache, 3.30 GHz)

Mã SP: 15153

5,835,500đ
6,947,024₫
Intel Core i7-3770 Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz)

Intel Core i7-3770 Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz)

Mã SP: 15152

7,722,000đ
8,128,421₫
Intel Core i5-3570 Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)

Intel Core i5-3570 Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)

Mã SP: 15151

5,412,000đ
6,150,000₫
Intel Core i5-3470 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz)

Intel Core i5-3470 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz)

Mã SP: 15150

4,950,000đ
6,346,154₫
Intel Core i5-3340 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz)

Intel Core i5-3340 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz)

Mã SP: 15149

4,774,000đ
5,189,130₫
Intel Core i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)

Intel Core i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 15148

2,630,000đ
3,329,114₫
Intel Pentium Processor G2030 (3M Cache, 3.00 GHz)

Intel Pentium Processor G2030 (3M Cache, 3.00 GHz)

Mã SP: 15147

1,331,000đ
1,446,739₫
Intel Celeron Processor G1630 (2M Cache, 2.80 GHz)

Intel Celeron Processor G1630 (2M Cache, 2.80 GHz)

Mã SP: 15146

1,030,000đ
1,119,565₫
Intel Pentium Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)

Intel Pentium Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)

Mã SP: 15144

1,397,000đ
1,663,095₫
Intel Pentium Processor G4520 (3M Cache, 3.60 GHz)

Intel Pentium Processor G4520 (3M Cache, 3.60 GHz)

Mã SP: 15143

2,205,000đ
2,345,745₫
Intel Core i3-6300 Processor (4M Cache, 3.80 GHz)

Intel Core i3-6300 Processor (4M Cache, 3.80 GHz)

Mã SP: 15142

3,569,000đ
4,248,810₫
Intel Core i5-6402P Processor (6M Cache, 2,80 GHz)

Intel Core i5-6402P Processor (6M Cache, 2,80 GHz)

Mã SP: 15141

4,108,000đ
4,832,941₫
Intel Core Processor i5-6600 (6M Cache, 3,30 GHz)

Intel Core Processor i5-6600 (6M Cache, 3,30 GHz)

Mã SP: 15140

5,454,000đ
6,341,860₫
Intel Core i5-6600K Processor (6M Cache, 3,50 GHz)

Intel Core i5-6600K Processor (6M Cache, 3,50 GHz)

Mã SP: 15139

5,928,000đ
7,057,143₫
Intel Xeon Processor E3-1245 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1245 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 15138

7,084,000đ
8,967,089₫
Intel Xeon Processor E3-1241 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1241 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

Mã SP: 15137

6,919,000đ
8,336,145₫
Intel Xeon Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 15136

5,932,000đ
6,310,638₫
Intel Xeon Processor E3-1230 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1230 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)

Mã SP: 15135

6,270,000đ
8,250,000₫
Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

Mã SP: 15134

4,923,000đ
6,311,538₫
Intel Core i7-5930K Processor (15M Cache, up to 3.50 GHz)

Intel Core i7-5930K Processor (15M Cache, up to 3.50 GHz)

Mã SP: 15133

14,310,000đ
17,035,714₫

Back to top